Hotelite.org

hotels in Haskovo, villas in Haskovo, bungalows in Haskovo, campsite in Haskovo

 Hotel Central    Hotel Central  Hotel Central 

 Hotel Central  Haskovo
 1"Varna" str

 Prices per person from 23 to 49 levs
 Visits: 2826
 Details 

 Hotel "Trakiya"    Hotel "Trakiya"  Hotel "Trakiya" 

 Hotel "Trakiya"  Haskovo
 

 Prices per person from 35 to 70 levs
 Visits: 8222
 Details 

 Hotel "Rodopi"    Hotel "Rodopi"  Hotel "Rodopi" 

 Hotel "Rodopi"  Haskovo
 39, Bulgaria bul., Haskovo

 Prices per person from 40 to 80 levs
 Visits: 4635
 Details 

 Hotel "Haskovo"    Hotel "Haskovo"  Hotel "Haskovo"  Hotel "Haskovo" 

 Hotel "Haskovo"  Haskovo
 20, Vasil Drumev Str., Haskovo

 Prices per person from 50 to 90 levs
 Visits: 3887
 Details 

   1